Vallens Gård

18 år och 16 kor. Så började Snatens lantbruk år 1981, det som idag är mer känt som Vallens gård. Idag är vi en av landets största mjölkproducenter med 1 200 mjölkkor och 25 anställda. Trots det är vi fortfarande det familjeföretag vi alltid varit, med samma värderingar som drivit oss dit vi är idag. Djurens välmående och en helt fantastisk slutprodukt.

25 anställda jobbar på Vallens gård.

,

3,8 kalvar föds i snitt varje dag på Vallens gård.

,

18 år och 16 kor. Så började Jannes resa med Snaten lantbruk. 

,

125 000 mjölkglas om dagen ger korna på Vallens gård.

,

20 mjölkningsrobotar går varma varje dag.

,

13,5 miljoner kilo mjölk produceras varje år på Vallens gård.

,